Pojemników z nieznaną substancją było aż 450. 

Toga prokurator

Prokuratura Rejonowa w Żywcu prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego składowania na terenie stadniny przy ul. Kamiennej w Żywcu odpadów płynnych nieznanego pochodzenia tj. o przestępstwo z art. 183 par.1 kk *.

"Jak ustalono, w dniu 8 lutego 2019 r. dwa pojazdy ciężarowe przywiozły na wskazane wyżej miejsce różnej wielkości pojemniki wypełnione nieustaloną cieczą. Pojazdy zostały zatrzymane i poddane przeszukaniu przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Czynności przeprowadzane na miejscu zdarzenia doprowadziły do ujawnienia 450 pojemników z nieustaloną zawartością z których pobrano próbki do badań. Burmistrz Miasta Żywiec w dniu ujawnienia odpadów wydał decyzję administracyjną nakazująca właścicielom terenu usunięcie ich w trybie natychmiastowym z terenu nieruchomości. Czyn o które prowadzone jest postępowanie zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat." - informuje Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

*Art. 183. § 1 mówi - Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Udostępnij

6
+6
0