Wielu mieszkańców Żywiecczyzny złożyło deklaracje w tej sprawie i temat jakby przycichł. Co słychać obecnie?

kolektory

Ponad rok temu, do 7 marca, składano deklaracje na dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła w ramach programu „Słoneczna Żywiecczyzna”, którego koordynatorem jest Związek Międzygminny do Spraw Ekologii. Do programu przystąpiło 10 gmin z naszego powiatu. Każda z nich otrzymała pewną pulę instalacji. Lista Podstawowa zawierała wykaz łącznie 3000 instalacji wg poniższego zestawienia (przydzielonych limitów):

GILOWICE limit: 230 instalacji

JELEŚNIA limit: 280 instalacji

KOSZARAWA limit: 130 instalacji

LIPOWA limit: 280 instalacji

ŁODYGOWICE limit: 280 instalacji

MILÓWKA limit: 280 instalacji

RAJCZA limit: 230 instalacji

RADZIECHOWY – WIEPRZ limit: 280 instalacji

UJSOŁY limit: 130 instalacji

ŻYWIEC limit: 450 instalacji

Razem: 2570 instalacji + 430 inwestycji obejmującej Grantobiorców z całego Obszaru Projektu (składających deklaracje online). Razem łącznie 3000 szt. instalacji. Po złożeniu deklaracji przez uczestników projektu kolejnym etapem była inspekcja budynków w których ma być realizowana inwestycja projektu.

Rok minął

Przeszło ponad 12 miesięcy i kolejna zima ze smogiem. Na jakim etapie jest teraz program „Słoneczna Żywiecczyzna”?

„Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu złożył w dn.29 maja 2018r. wniosek pn. „Słoneczna Żywiecczyzna” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020: “Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” , Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Zgodnie ze złożonymi dokumentami wnioskuje się o dofinansowanie na 2228 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (panele fotowoltaiczne) oraz na 772 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (pompy ciepła) w gminach należących do Związku.”- czytamy na stronie internetowej ZMGE.

Najwyraźniej „województwo” żyje swoim tempem. To tam sprawa utknęła na prawie 12 miesięcy. Wnioski złożone były w maju, natomiast decyzja ma zapaść tym miesiącu, czyli w kwietniu 2019. O decyzji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oczywiście poinformujemy.

Udostępnij

3
-2
5