Władze gmin: Milówka i Węgierska Górka otrzymały w ubiegły piątek odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na swoje pismo z sierpnia tego roku, w sprawie zwiększonego ruchu ciężkich samochodów przez te miejscowości oraz ich konsekwencji dla bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców.

WG rondo

Organ ten w obszernej odpowiedzi przypomniał, że zarządcą dróg powiatowych 1435 S i 1439 S jest Starostwo Powiatowe w Żywcu. Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w osobie zastępcy dyrektora oddziału Marka Niełacnego przypomniał, że w ramach podpisanego porozumienia z 15 maja została wykonana wymiana nawierzchni na pierścieniu ronda z kostki granitowej na bitumiczną. GDDKiA prowadzi prace dążące do zlikwidowania utrudnień związanych z  deformacjami poprzecznymi. Chodzi o garby na drodze pomiędzy Węgierską Górką, a Milówką. Usunięto juz ich 19. Termin zakończenia prac to koniec grudnia tego roku. 

Dyrekcja poinformowała też, że 28 sierpnia wybrała drogą przetargu wykonawcę przebudowy drogi krajowej nr 1 w zakresie zabezpieczenia korpusu drogowego przed negatywnymi skutkami ruchów osuwiskowych na granicy gmin: Węgierska Górka i Radziechowy – Wieprz. Prace maja być rozpoczęte niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

 

Udostępnij

1
+1
0