Kilka miesięcy temu publikowaliśmy oświadczenia majątkowe radnych miejskich i władz miasta Żywca, z czym można się zapoznać TUTAJ. Nie było wówczas jeszcze oświadczenia osoby wśród władz bodajże najważniejzej czyli burmistrza Antoniego Szlagora.

burmistrz

Antoni Szlagor, burmistrz  Żywca – zgromadził środki pieniężne w wysokości 630 tys. zł,  20 tys. dolarów oraz papiery wartościowe na kwotę 63 900 zł. Wszystko to jako współwłasność małżeńska. Również w formie współwłasność małżeńskiej jest posiadaczem domu o powierzchni 230 m2 i wartości 490 tys. zł, domu o powierzchni 225 m2 i wartości 280 tys. zł oraz mieszkania o powierzchni 76 m2, którego wartość z częścią wspólną budynku wynosi 220 tys. zł.
Jako majątek odrębny posiada lokal o powierzchni 80 m2 i ¼ udziału w części wspólnej budynku w którym lokal się znajduje - łączna wartość 160 tys. zł. Burmistrz ma też działki - jako współwłasność małżeńską trzy i dwie jako majątek odrębny, z czego jedna to udział w wysokości ¼. Ich wartość opiewa na łączną kwotę 256 tys. zł. W oświadczeniu figurują dwa garaże o łącznej wartości 45 tys. zł.
Antoni Szlagor posiada udziały spółce z o o Beskidzka Telewizja Kablowe 'BESTKABEL" – 9 sztuk udziałów, stanowiących 9 % wszystkich udziałów tej spółki. To też współwłasność małżeńska. Z tego tytułu w roku 2016 otrzymał dywidendę za rok 2015 – 6,6 tys. zł brutto (współwłasność małżeńska). Z kolei jego akcje Orange PL SA przyniosły stratę 488 zł.

Dochody burmistrza z tytułu zatrudnienia w ubiegłym roku prezentowały się następująco:

Urząd Miejski – 109,9 tys. zł netto;
emerytura – 18,2 tys. zł netto,
SM „Gronie” - dochód netto z tytuły diety od pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej – 7,5 tys. zł;
z tytułu wynajmu pomieszczeń własnych – dochód netto 72 tys. zł;
wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego sądowego – 1,4 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym burmistrza figuruje samochód osobowy Volkswagen Golf V o wartości 20 tys. zł - współwłasność małżeńska.

Burmistrz Żywca ma też kredyt w kwocie 250 tys. zł, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce, przeznaczony na finansowanie budowy budynku na działce nr 1473/Z przy ul. Kościuszki 41. Czas spłaty kredytu: 10 lat. Kwota pozostała do spłaty wynosi: 38,9 tys. zł. W jego majątek wchodzi samochód volkswagen z 2008 roku.
Antoni Szlagor, w swoim świadczeniu majątkowym wymienił funkcje jakie sprawuje w organizacjach społecznych, zaznaczając że nie pobierał z ich tytułu wynagrodzeń:
Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
Prezes Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Żywcu
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Żywieckiej
Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Gronie” w Żywcu.

Z uwagi na funkcję burmistrza i rolę Antoniego Szlagora w naszym mieście, warto zestawić to oświadczenie z zeszłorocznym. Czym się różnią? Zebrana jako oszczędności kwota wzrosła w ciągu roku o 15 tys. zł. Za rok 2015 papiery wartościowe Orange przyniosły zysk, a nie stratę (1,3 tys. zł). Wyższa była poprzednio suma wypłat z Urzędu Miejskiego, ale wpłynęła na tę różnicę nagroda jubileuszowa w wysokości 25 tys. zł. Wyższe były w poprzednim oświadczeniu: przychód z SM „Gronie” 14,9 tys. zł (7,5 tys. zł za 2016), a także wynajem pomieszczeń - 82 tys. zł (72 tys. zł obecnie).

 

 

Udostępnij

6
-9
15