Wójt gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik przekazał do publicznej wiadomości infiormację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Decyzja dotyczy budowy drogi ekspresowej S-69 (obecnie S1) Bielsko-Biała - Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka tzw. „Obejście Węgierskiej Górki”.

Obejście WG dqa pasy

 Wynika z niej, że przetarg ma być ogłoszony niezwłocznie, podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się w czwartym kwartale przyszłego roku, a rozpoczęcie prac planowanuje się na trzeci kwartał 2019 r. 

- Oddział GDDKiA Katowice planuje realizację w systemie "projektuj i buduj". W ramach tej formuły zostanie również dopuszczona optymalizacja rozwiązań tj. możliwość wprowadzenia zmian przez wykonawcę do dokumentacji projektowej przekazanej przez GDDKiA - napisała w piśmie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Agnieszka Krupa - Zastępca Dyrektora Departamentu do spraw Publicznych.                                                                                                                                                                                                                      System "projektuj i buduj" oznacza, że ten sam wykonawca będzie autorem obu tych faz. 

Udostępnij

1
+1
0