Jest pierwsze zarządzenie Anny Wasilewskiej. Dotyczy wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jeleśnia, przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę. Jakie to?

UG Jelesnia zima

Zarządzenie opatrzone jest pieczątką: „Pełniąca funkcję wójta gminy Jeleśnia”. Taka rola została przypisana Annie Wasilewskiej. Decyzją z dnia 8 lutego do dzierżawy lub najmu przeznaczono następujące nieruchomości:

Jeleśnia, nr działek: 4060/2, 4060/4, 4060/10 /11 /13 /15, KW 85317 4054/2, 4320, 4321/2, 4322/2 KW 83276. Teren niezabudowany, stanowiący część Placu Targowego, parking samochodowy, do najmu przeznaczona część działki o pow. 204 m. kw. Najem do 3 lat. Cena - 0,63 zł brutto/m. kw. przeznaczony na działalność gospodarczą, podatek od nieruchomości.

Korbielów, nr działek: 5790/8, 6289, 6292/3, KW 65426. Powierzchnia 113,74 m. kw. Nieruchomość stanowiąca parking. Dzierżawa do 3 lat. Cena 7,40 zł brutto/m. kw. za grunt zabudowany obiektami handlowymi, podatek od nieruchomości.

Udostępnij

1
+1
0