Szukają urzędnika - nie tylko od "świeżego powietrza" - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Żywiecki Ratusz poszukuje kolejnego  urzędnika.

Ratusz Buś n

Burmistrz ogłosił nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej, Ochrony Srodowiska i Rozwoju Urbanistycznego w Urzędzie Miejskim w Żywcu (Referat ds. Dróg Publicznych).

Oferty należy składać lub przesyłać w nieprzekraczalnvm terminie do dnia 9 marca 2018 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żywcu), na adres: Urząd Miejski w Żywcu Rynek 2 34–300 Żywiec, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego w Urzędzie Miejskim w Żywcu (Referat ds. Dróg Publicznych)" + imię i nazwisko.

Główne zadania:

Opiniowanie projektów sieci i obiektów planowanych w pasach drogowych.
Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami i obiektami inżynierskimi.
Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich.
Prowadzenie spraw związanych z realizacja robot drogowo-mostowych.
Prowadzenie inwestycji realizowanych przez Referat.
Kontrola realizacji inwestycji drogowych pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną.
Kontrola realizacji robot drogowych pod względem technicznym i technologicznym.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe w kierunku budownictwo – specjalność: drogi
2) prawo jazdy kat. B.
3) obywatelstwo polskie;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyslne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) znajomości obsługi komputera (głównie pakietu MS Office);
7) znajomość przepisów: - ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.); - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1257).

Wymagania dodatkowe:
3) odporność na stres;
4) umiejętność pracy w zespole;
5) swobodna umiejętność redagowania pism w języku polskim;
6) prawo jazdy kat. B;
7) znajomość przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.).
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podanie o pracę (list motywacyjny) – własnoręcznie podpisany;
2) kwestionariusz osobowy – własnoręcznie podpisany (wzór nr 1 – wszystkie w jednym pliku pod tekstem);
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – własnoręcznie podpisane (wzór nr 2);
4) kserokopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie geodezji;
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie dokumentujące wymagany staż pracy na stanowisku urzędniczym w administracji publicznej;
6) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych złożone pod sankcją odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – własnoręcznie podpisane (wzór nr 3);
7) pisemne oświadczenie kandydata, ze nie jest osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe, złożone pod sankcją odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań – własnoręcznie podpisane (wzór nr 4);
8) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy wyłącznie osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.);
9) inne dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające posiadanie umiejętności, kwalifikacji, uprawnień lub stażu pracy.

pdfKwestionariusz_wzor_nr_1_UM.pdf283.89 KB

docOswiadczenia_UM.doc23 KB

 

Udostępnij

2
+1
1
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę