Jest wyrok Trybunału Europejskiego. Orzekł, że Polska złamała przepisy, dotyczące jakości powietrza. Jakie czekają nas konsekwencje?

Smog i nie tylko

Smog jest problemem, z którym niestety szczególnie boryka się nasz region. Dotąd był to kłopot o wymiarze raczej lokalnym. Niedawno pojawiły się opinie mówiące o tym, że jakoś naszego powietrza może przełożyć się na ocenę walorów turystycznych Polski, a to z kolei na spadek przychodów z tej gałęzi gospodarki. Dziś rozciągnęła się nad naszym krajem nie tylko smogowa chmura, ale i groźba wielkich strat finansowych.

Polska przegrała z Komisją Europejską spór w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie zanieczyszczenia powietrza. Sędziowie uznali, że naruszyła unijne prawo, przez wielokrotne dzienne i roczne przekroczenia dopuszczalnych norm skażenia powietrza. W konsekwencji Polska będzie musiała poinformować Komisję Europejską, jakie podjęła kroki w walce z tym zaniczyszczeniem. Jeśli wyjaśnienia nie będą przyjęte, grozić nam będą kary wysokości wielu miliardów złotych.

Udostępnij

4
+4
0