Poszukiwani są dryektorzy do dwóch szkół w Wiśle.

Szkola Wisla czarne

Nabory ogłosił burmistrz tego miasta Tomasz Bujok. W przypadku pierwszego chodzi o dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince,  w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 3 im. B. Prusa i Przedszkole Integracyjne. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiśle" na adres: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśle ul. 1 Maja 66 43-460 Wisła, do dnia 25 kwietnia 2018. Szczegóły wymagań znajdziecie w pliku poniżej:

pdfogloszenie_o_konkursie_Zespol_Szkolno_Przedszkolny.pdf870.22 KB

W przypadku drugim chodzi o Szkołę Podstawową nr 2 im. A. Mickiewicza W Wiśle Czarnem. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: "Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle" na adres: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśle ul. 1 Maja 66 43-460 Wisła, do dnia 25 kwietnia 2018. Szczegóły wymagań znajdziecie w pliku poniżej:

pdfogloszenie_o_konkursie_-_Dyrektor_SP2_1.pdf849.56 KB

 

Udostępnij

2
+2
0