Wypowiedzenie z pracy w Urzędzie Gminy Jeleśnia otrzymała w ub. tygodniu Beata Gołek-Kasprzak. Zajmowała Samodzielne Stanowisko ds. Promocji Sportu i Turystyki Wypoczynku i Kultury Fizycznej. W Urzędzie Gminy Jeleśnia przepracowała w różnym charakterze łącznie 13 lat. Formalnym powodem wypowiedzenia jest utrata zaufania i niezadowolenie przełożonej z prowadzenia przez nią strony internetowej gminy oraz profilu facebook.

Beata Golek Kasprzak

Beata Gołek-Kasprzak w rozmowie z nami powiedziała, że stroną internetową i profilem zasadniczo zajmowała się firma zewnętrzna. Ona sama w czasie dotychczasowych kilkunastu lat pracy była dobrze oceniana. W pełni wywiązując się z obowiązków nie miała dotychczas złych kontaktów z przełożonymi. Jako osoba odpowiedzialna w praktyce za promocję gminy, często poświęcała prywatny czas, uczestnicząc w organizowanych przez Urząd Gminy w weekendy imprezach i relacjonując je, bez gratyfikacji finansowej lub czasowej. Jeszcze w ub. tygodniu otrzymała propozycję przejścia na inne stanowisko pracy, związane z budownictwem. Nie przyjęła jej, bo oferowana nowa funkcja nie przystawała do jej doświadczenia i wykształcenia.

Zakusy od miesięcy?

Już kilka tygodni wcześniej dowiedzieliśmy się, że do promocji została powołana nowa osoba.

- Urząd Gminy w Jeleśni informuje, iż od stycznia 2018 r. została zatrudniona 1 osoba – na umowę zlecenie (w zakresie promocji gminy) – odesłano nam bezosobową odpowiedź na pytanie. Beata Gołek Kasprzak ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia z obowiązkiem świadczenia pracy. Ma trójkę dzieci.

Zmiany na stołkach

Przypomnijmy, że końcem ubiegłego roku, w związku z przedłużającym się zwolnieniem chorobowym, wygasł mandat wójta Mariana Czarnoty. Wcześniej, przez wiele miesięcy, obowiązki włodarza gminy pełnił wicewójt Bronisław Jafernik. W styczniu, z nadania wojewody, pełniącą obowiązki wójta została dotychczasowa radna powiatowa Anna Wasilewska (Prawo i Sprawiedliwość). Desygnowano ją do pełnienia tej funkcji praktycznie na około 10 miesięcy, bowiem jesienią powinny odbyć się wybory samorządowe. Wraz z nastaniem Anny Wasilewskiej, według wielu, nastały nowe porządki. I zatrudniono nową osobę do promocji.

Nie tylko promocja

W kwietniu pisaliśmy o „czarnych chmurach” nad Bronisławem Jafernikiem, który wcześniej przestał być wicewójtem, ale pozostał kierownikiem Referatu Oświaty. Pełniąca obowiązki wójta Anna Wasilewska postanowiła wręczyć mu wypowiedzenie, dopatrując się w działaniach Jafernika nieprawidłowości. Ten drugi jednak przedłożył zwolnienie lekarskie. Po jego zakończeniu stanowisko kierownika referatu oświaty zostało zlikwidowane, a Jafernik otrzymał wypowiedzenie.

To nie koniec gęstniejącej w Urzędzie Gminy Jeleśnia atmosfery? 


 

 

Udostępnij

45
+2
43