Dobrze w miastach, słabiej w powiatach; skuteczne licea, słabsze technika. Sprawdźcie, jak wypadły matury w naszych miastach i powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim.

Kasztany matura

Bielsko-Biała (miasto na prawach powiatu)

Do wszystkich egzaminów przystąpiło 2289 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 1886 – 82,6%. W liceach ogólnokształcących miasta pozytywny wynik uzyskało 89,14% osób. Uczniowie bielskich techników natomiast uzyskali skuteczność 72,65%. Język polski zaliczyło 97,4% abiturientów, matematykę 84,75%, język angielski 97,6%, język niemiecki 93,33%

 

Powiat bielski

Do matury przystąpiło 268 uczniów. Zdało 206 – 76,12%. W liceach ogólnokształcących powiatu pozytywny wynik uzyskało 82,8% uczniów. Abiturienci techników w powiecie natomiast uzyskali skuteczność 66,67%. Język polski zaliczyło w powiecie 96,26% zdających, matematykę 79,48%, język angielski 96,97%, język niemiecki 100%.

Gmina Szczyrk – zdawało 19 uczniów, zdało 13 – 68,4%. Licea ogólnokształcące – przystąpiło 19 uczniów, zdało 13 – 68,42%. Technika – brak. Język polski ogółem (obowiązkowy) – 100%, matematyka ogółem (obowiązkowa) – 68,42%, język angielski (wszystkie szkoły) – 100%, język niemiecki – zdawały 3 osoby – 100%.

 

Powiat cieszyński

Do matury przystąpiło 1017 uczniów. Świadectwo maturalne otrzymało 870 – 85,55%. W liceach ogólnokształcących powiatu pozytywny wynik uzyskało 88,12% uczniów. Abiturienci techników w powiecie natomiast uzyskali skuteczność 82,55%. Język polski zaliczyło w powiecie 99,02% zdających, matematykę 87,81% język angielski 97,36%, język niemiecki 100% .

Gmina Cieszyn – przystąpiło do matury 864 uczniów, zdało 752 – 88,5%. Licea ogólnokształcące – przystąpiło 508 uczniów, zdało 461 – 90,75%. Technika – zdawało 341 maturzystów, zaliczyło 291 – 85,34%. Język polski ogółem (obowiązkowy) 99,41%, matematyka ogółem (obowiązkowa) – 94,46%, język angielski (wszystkie szkoły) 98,64%, język niemiecki – zdawało 15 osób, zdało 100%.

Gmina Skoczów – zdawało 69 abiturientów, zdało 50 – 72,4%. Licea ogólnokształcące – przystąpiło 11 uczniów, zdało 4 – 36%. Technika – zdawało 58 maturzystów, zaliczyło 46 – 79,31%. Język polski ogółem (obowiązkowy) 97,10%, matematyka ogółem (obowiązkowa) – 78,26%, język angielski (wszystkie szkoły) – 91,18%.

Gmina Ustroń – zdawało 15 uczniów, zdało 12- 80%. Licea ogólnokształcące - brak. Technika – zdawało 15 maturzystów, zaliczyło 12 – 80%. Język polski ogółem (obowiązkowy) – 100%, matematyka ogółem (obowiązkowa) – 80,00%, język angielski (wszystkie szkoły) – 100%.

Gmina Wisła – zdawało 79 uczniów, zaliczyło maturę 56 – 70,8%. Licea ogólnokształcące – przystąpiło 23 uczniów, zdało 17 – 73,9%. Technika – zdawało 56 maturzystów, zaliczyło 39 – 69,6%. Język polski ogółem (obowiązkowy) – 98,3% matematyka ogółem (obowiązkowa) – 74,68%, język angielski (wszystkie typy szkół) – 97,4%.

 Powiat żywiecki

Zdawało 1025 uczniów. Zdały 844 osoby – 82,34%.W liceach ogólnokształcących powiatu pozytywny wynik uzyskało 85,04% uczniów. Abiturienci techników w powiecie natomiast uzyskali skuteczność 79,69%. Język polski zaliczyło w powiecie 98,34% zdających, matematykę 85,27%, języka angielski 94,33%, język niemiecki 94,12%,

Gmina Żywiec – zdawało 823 uczniów, zdało 697 – 84,6%. Licea ogólnokształcące – przystąpiło 386 uczniów, zdało 333 – 86,27%. Technika – zdawało 437 maturzystów, zaliczyło egzaminy 364 – 83,3%. Język polski ogółem (obowiązkowy) – 98,42%, matematyka ogółem (obowiązkowa) – 87,48%, język angielski – 95,11%, język niemiecki – zdawało 25 osób, zdało 92%.

 

Średnia wojewódzka zdawalność wyniosła 79,06%. W liceach ogólnokształcących było to 84,49%, w technikach 70,58%. Średnia z języka polskiego wyniosła 97,35%, z matematyki 82,17%, z języka angielskiego 96,38%.

 

Udostępnij

1
+1
0