W czerwcu działania żywieckich władz miejskich kontrolował Śląski Urząd Wojewódzki. Jaki jest finał? Czy jest?

Ratusz jesien

Sprawdzanie dotyczyło wykorzystywania dotacji na usuwanie skutków powodzi.

- Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził w Urzędzie Miejskim w Żywcu w dniach 15 - 21.06.2018 r. kontrolę w zakresie „Prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej w 2017 roku  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych". Z przedmiotowej kontroli został sporządzony projekt wystąpienia pokontrolnego, który 14 sierpnia został przesłany do Urzędu Miasta Żywiec. - poinformowała rzecznik UW w Katowicach, Alina Kucharzewska.

Burmistrz Antoni Szlagor nie zgodził się jednak z tym projektem.

- Burmistrz Miasta Żywiec  złożył zastrzeżenia do ww. projektu wystąpienia z prośbą o przedłużenie terminu ich wniesienia do 26 września br. Termin przedłużenia wskazany przez Burmistrza został przyjęty, czekamy na wyjaśnienia – dodaje Kucharzewska.

Ostateczne wystąpienie pokontrolne sporządzone zostanie po zapoznaniu się przez Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z zastrzeżeniami burmistrza.

 

Udostępnij

6
+6
0