Wojewoda Śląski zatwierdził listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz odrzuconych na etapie oceny formalnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Cztery propozycje z terenu powiatu bielskiego będą rozpatrywane dalej.

Roboty drogowe

Po formalnościach nadszedł czas na opinie o stronie merytorycznej. Wnioskodawcy starają się o dotacje na budowy lokalnych dróg, jakie mogą otrzymać w ramach tego właśnie programu. Po formalnościach nadszedł czas na opinie o stronie merytorycznej. Będą jej poddane następujące projekty z terenu powiatu bielskiego:

Gmina Kozy (wnioskodawca) – II etap przebudowy drogi gminnej, ul. Beskidzkiej w Kozach. Wnioskowana kwota dotacji – 2,169 mln zł, wartość całkowita – 4,33 mln zł.

Gmina Jasienica – budowa drogi gminnej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kwota dotacji w wniosku – 417,8 tys. zł, całkowity koszt projektu – 835,6 tys. zł.

Powiat bielski – przebudowa drogi powiatowej: Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty. Kwota dotacji – 2 mln zł, całkowity koszt – 4 mln zł.

Powiat bielski – przebudowa drogi powiatowej: Ligota – Międzyrzecze Dolne – Międzyrzecze Górne, wraz z budową ronda rozbudową drogi w Międzyrzeczu Dolnym. Wnioskowana kwota dotacji – 3 mln zł, wartość całkowita – 11 mln zł.

Udostępnij

2
+2
0