Rada Powiatu Żywieckiego jest już po drugiej sesji w tej kadencji. Wyłoniono w jej trakcie przewodniczących komisji stałych.

Rada powiatu komisje

Ogółem przy radzie działać będzie 10 komisji stałych. Zdecydowanej większości przewodniczyć będą radni dominującego w powiecie Prawa i Sprawiedliwości. Tylko dwóm z nich szefować będą przedstawiciele innych ugrupowań.

Komisje pod wodzą PiS i ich przewodniczący:

Komisja Budżetu i Finansów – Adam Iwanek;

Komisja Edukacji – Aleksandra Legierska;

Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – Jadwiga Jakubiec;

Komisja Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami – Jadwiga Jurasz;

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa – Halina Kubica;

Komisja ds. Planowania i Rozwoju – Marzena Pietraszewska;

Komisja Rewizyjna – Maciej Pokusa;

Komisja Wniosków, Skarg i Petycji – Roman Rokita (były Przewodniczący Rady Powiatu).

I dwie pozostałe:

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – Bogumiła Lach (Koalicja Obywatelska);

Komisja Polityki Gospodarczej – Józef Stopka (Porozumienie Samorządowe Powiatu Żywieckiego).

Udostępnij

3
+2
1