Burmistrz Żywca ogłosił ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Ratusz w zimie

Projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu od 21 stycznia br. do 12 lutego w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w pokoju nr 107 części B, w godz. 8.00 – 15.30.

Dyskusja publiczna nad planowanymi w nim rozwiązaniami ma się odbyć 7 lutego br. o godz. 15.00, również w Sali Ratuszowej tego samego urzędu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Żywca, Rynek 2 34-300 Żywiec lub na adres e-mail sekretariat@zywiec.pl z podaniem imienia i nazwiska lub organizacji i oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin na te zgłoszenia przewidziano do 27 lutego br. Podobny tryb i czas przewidziane są dla uwag w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Udostępnij

2
+2
0