Kino wykazuje wymierne efekty świetnej działalności, "województwo" remont wciąż obiecuje i powołuje się na powzięte kroki, które w rzeczywistości trudno dostrzec. 

 „Jak wynika z dokumentacji finansowej, patrząc tylko do 2016 r., nakłady na kulturę zaplanowane na najbliższe 12 miesięcy są najwyższe od 3 lat. W tym roku będą wyższe niż w 2018 roku o ok. 9 mln zł.” - taką informację można było przeczytać w połowie stycznia na stronie internetowej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Czy przełoży się to również na sytuację Żywiecczyzny? Jak wiadomo, nasz powiat leży na obrzeżach województwa, w dużej odległości od Katowic. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że to odległość nie tylko mierzona w kilometrach, ale też ta traktowana w przenośni, obrazująca stosunek centrum do peryferii. Im dalej od centrum województwa, tym trudniej o jakieś środki finansowe. Taka sytuacja wydaje się czasem dotyczyć żywieckiego Kina Janosik.

 Trudna przynależność

Nasze kino podlega Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego. Rzecz dotyczy nie tylko oferty programowej, ale głównie budynku. Przypomnijmy, że to jedno z najstarszych kin na świecie. Obecnie jednak wymaga remontu. Przede wszystkim chodzi o zainstalowanie klimatyzacji To z kolei wiązałoby się z remontem dachu, przydałaby się też recepta na zbyt mały korytarz. To wszystko wiąże się z wielkim nakładem finansowym. Kino jest jednostką z sektora, w którym wyjątkowo trudno o pieniądze, czyli kultury. Posiadając przynależność, o jakiej pisaliśmy powyżej, nie może liczyć na pomoc finansową władz miejskich Żywca. Władze wojewódzkie z kolei…. no właśnie, o toteż było powiedziane już wcześniej.

 Niknące konkrety i projekt, którego nie widać

Z pytaniem do rzecznika Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o remont Kina Janosik zwróciliśmy się jeszcze we wrześniu 2017 roku. Z otrzymanej odpowiedzi można było wysnuć przede wszystkim jedną konkretną informację:

„Instytucja Filmowa Silesia – Film wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Sląskiego o środki finansowe na kompleksową dokumentację projektową Kina Janosik. Projekt ten powinien powstać w 2018 roku i z niego też będzie wynikać wysokość środków finansowych jakie należy zabezpieczyć na realizację kompleksowego remontu. - przekazał nam Marcin Gaweł, Kierownik Referatu Prasowego Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W roku 2018 ponawialiśmy zapytanie. Każda kolejna odpowiedź zawierała coraz mniej konkretów. Od tego samego Marcina Gawła następującą informację:

„Kino „Janosik” to miejsce przyciągające ogromną publiczność, której obecność i wymagania wobec tego obiektu każdego roku wzrastają. Dlatego ogromnie zależy nam, aby odświeżenie jego infrastruktury podniosło atrakcyjność budynku zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Chcemy, aby remont ten był przemyślany a jego efekt procentował przez kilka kolejnych dekad.
W tym celu przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach rzetelną inwentaryzację budowlaną oraz złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie dokumentacji projektowej. Pragniemy zebrać niezbędne fundusze, aby móc wykonać solidną i ponadczasową koncepcję przebudowy i nadbudowy istniejącego obiektu (rozważamy pojawienie się nowej sali). Do rozpoczęcia prac remontowych niezbędny jest kosztowny projekt budowlany i obszerna dokumentacja wykonawcza. Tylko dzięki nim możliwa będzie rzetelna modernizacja obiektu. Wciąż czekamy na ostateczną decyzję w sprawie złożonego wniosku, jednocześnie szukając dofinansowania z innych źródeł, które pozwoliłyby nam na dokonanie niezbędnych zmian.”

Szkopuł jednak w tym, że na liście wniosków, złożonych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie widać projektu, dotyczącego Kina Janosik.

 Mamy rok 2019

Skończył się rok, w którym miał powstać projekt remontu. Ponowiliśmy więc pytanie o remont żywieckiego kina:

„Sprawa przebudowy i remontu Kina Janosik w Żywcu, należącego do Instytucji Filmowej Silesia Film w Katowicach, podlegającej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego jest w dalszym ciągu w fazie przygotowań. Dokonujemy wszelkich starań, żeby określić drogę postępowania służącą poprawie stanu obiektu. Modernizacja Kina Janosik w Żywcu, wobec którego kulturotwórczej roli w regionie jesteśmy przekonani, jest dla nas bardzo istotna. Jednocześnie pragniemy poinformować, że podczas wcześniejszej korespondencji informowaliśmy o podjętych przez nas formalnych krokach, które miałyby na celu doprowadzić do powstania stosownej dokumentacji. Nie zapewnialiśmy jednak na żadnym etapie korespondencji, iż jesteśmy w stanie w konkretnym terminie zagwarantować wprowadzenie zmian w żywieckim Kinie Janosik, gdyż jesteśmy świadomi, że przeprowadzenie zmian wymagających wysokiego zaangażowania finansowego będzie wymagać czasu.” - odpowiedziała Natalia Kaniak specjalistka ds. promocji Silesia Film.

Być może jakaś iskra nadziei tlić się może dzięki temu, że teraz zaistniała spójność władzy centralnej i Sejmiku Województwa Śląskiego, a Żywiecczyzna posiada w tym drugim gremium reprezentantów silnie związanych z kulturą. Znów pozostaje czekać i zastanawiać się, jak długo Kino Janosik może zwiększać frekwencję, przy obecnych warunkach lokalowych.

Udostępnij

6
+5
1