Łączna wartość ujawnionych fikcyjnych faktur przekracza kwotę 30 mln zł.

wyrok sądy

W dniu 17 maja 2019r. Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko 70 osobom podejrzanym o popełnienie szeregu przestępstw gospodarczych.

Stanowiło to kulminację obszernego i wielowątkowego śledztwa, prowadzonego od 8 grudnia 2014r., dotyczącego zaistniałego w okresie od sierpnia 2010r. do czerwca 2013r. w Brennej oraz innych miejscowościach w kraju działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wystawianie oraz przyjęcie pomiędzy ustalonymi podmiotami z Opola i Brennej poświadczających nieprawdę faktur VAT z tytułu prezentacji multimedialnych na portalach internetowych, a następnie wprowadzenia tych faktur VAT do dokumentacji księgowej, celem zwiększenia rzekomego podatku VAT o kwotę 1.928.826,76 złotych i tym sam doprowadzenia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Urząd Skarbowy w Cieszynie, do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 260.766,00 złotych z tytułu zwrotu podatku VAT, poprzez wprowadzenia w błąd tego organu co do autentyczności tych faktur. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, stanowi to  przestępstwo poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, dla uzyskania korzyści majątkowych.

"Lewe" faktury

Jak ustalono w toku śledztwa, prowadzący podmiot Reqin Grzegorz Z. oraz przedstawiciel podmiotu Fruit Service spółka z o.o. sporządzali poświadczające nieprawdę faktury VAT pomiędzy tymi podmiotami. Przedkładano je następnie w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie, skutkiem czego Skarb Państwa został doprowadzony do niekorzystnego rozporządzania mieniem z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 260.766,00 złotych. Ponadto Grzegorz Z. wystawił dla kilkudziesięciu podmiotów na terenie kraju szereg poświadczających nieprawdę faktur VAT, głównie w zakresie świadczonych usług multimedialnych.
Oszacowana łączna wartość fikcyjnych faktur VAT wyniosła kwotę brutto 30.421.319,41 złotych, z wynikająca z nich wartość podatku VAT to 5.649.713,07 złotych.
Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Udostępnij

3
+3
0