W Wiśle można już składać wnioski w sprawie wymiany pieców, w ramach dofinansowania dla inwestycji służących ochronie powietrza.

Wnioski urzad

Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w uchwale nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła oraz do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. W przypadku wyczerpania środków realizacja wniosków nastąpi w latach kolejnych.

Formularz wniosku jest dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz do pobrania TUTAJ. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 19 lipca 2019 roku.

Dla kogo wymiana?

Dotacja dotyczy kotłów gazowych. Starym źródłem ciepła może być jedynie niskowydajny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe.Realizacja inwestycji wymiany źródła ciepła winna nastąpić w terminie do 31 października 2019 r.

Oprac. MG.

Udostępnij

1
+1
0