Polski oraz Czeski Cieszyn mają zyskać zupełnie nowe oblicze - nowy projekt zakłada zwiększenie odwiedzalności miast o ok. 8000 turystów/rok.

Promocja miast - Cieszyn robi wrazenie FB

 Po “naszej” stronie

Na otwartej przestrzeni brzegów Olzy wykorzystane zostaną zarówno klasyczne nośniki informacji (tablice) jak i nowocześniejsze (city lighty), które poprzez Internet pozwolą na skorzystanie z zasobów strony internetowej dedykowanej Open Air Museum.

Brzegi Olzy zostaną poddane rewitalizacji i koniecznej adaptacji na cele ekspozycji. Po stronie polskiej rewitalizacji zostanie poddany odcinek Al. Piastowskiej od ul. Zamkowej do ul. Sportowej (strefa pieszo-rowerowa), tj. zostanie zabezpieczone zbocze Młynówki, zbudowana zostanie nawierzchnia szlaku turystycznego o odpowiedniej szerokości z wydzieleniem pasa pieszego i rowerowego, wykonane zostanie oświetlenie szlaku i ekspozycji muzealnej, przygotowane będą elementy konstrukcyjne pod ekspozycję i elementy małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, inne meble miejskie). 

A co po drugiej stronie?

Po stronie czeskiej zostanie stworzony oświetlony szlak pieszo – rowerowy, uporządkowany/zrewitalizowany zostanie teren i przygotowane elementy pod konstrukcję ekspozycji wraz z elementami małej architektury miejskiej.

Zwiedzanie muzeum będzie rozpoczynać się przy ul. Sportowej (oś chronologiczna historii miasta od czasów piastowskich (na tablicach położonych wzdłuż Olzy) kończyć się będzie przy budynku byłej strażnicy. Tablica informująca o podziale miasta umieszczona będzie na moście Przyjaźni, po czeskiej zaś stronie oś chronologiczna prowadzić będzie do współczesności. Po obu stronach rzeki umieszczonych będzie jeszcze po 5 tablic – city lightów z funkcją hot –spotów) i kiosk multimedialny. Zostanie też opracowana aplikacja mobilna z elementami augmented reality, która pozwoli zapoznać się z historycznymi widokami miejsc wokół Olzy.

Po czeskiej stronie mostu zostanie utworzone Centrum Informacji Turystycznej, które zostanie wyposażone w materiały promocyjne w PL, CZ i ENG wersji językowej. Powstanie strona internetowa muzeum. Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja otwierająca muzeum.

Oprac. MG.

Udostępnij

4
+4
0