Grupa Żywiec otrzymała kolejne, niekorzystne dla siebie orzeczenie Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Grupa zywiec

 Jak informuje portal money.pl, "skarbówka" uznała, że w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2011 rok Grupa Żywiec źle ujęła przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych z Brandhouse Żywiec, a także koszty uzyskania przychodów związane z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych. Wysokość  dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu wskazanych nieprawidłowości wynosi ok. 59 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, oraz ok. 46 mln zł z tytułu odsetek. 

Spółka nie zgadza się z taką interpretacją. W adekwatnym oświadczeniu ogłaszając, że w opinii zarządu wnioski ŚUCS zawarte w tym dokumencie nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. 

Grupa Żywiec nie zamierza skorzystać z prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z treścią ustaleń Wyniku Kontroli i na dalszym etapie zamierza kwestionować ustalenia kontroli celno-skarbowej.

Udostępnij

1
+1
0