Zarząd Województwa Śląskiego przyjął do realizacji 42 zadania gmin oraz dwa zadania powiatów. W tym roku wszystkie złożone przez beneficjentów wnioski zostały przyjęte do realizacji. Zadania dotyczą przede wszystkim budowy dróg transportu rolnego, ale także np. zakupu sprzętu komputerowego. W tym zakresie planowane jest wybudowanie 32 km dróg.

Grojec

 - Ochrona gruntów rolnych jest istotnym zadaniem samorządu województwa. Śląskie to bardzo zróżnicowany region, który obok wielkich miast skupia również tereny wiejskie. Stawiamy na jakość życia mieszkańców i chcemy, by region rozwijał się w zrównoważony sposób, stąd inwestycje w drogi dojazdowe do terenów rolniczych. To wpływa na komfort pracy w rolnictwie i poziom życia mieszkańców terenów wiejskich” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Z terenu powiatu żywieckiego wsparcie otrzymają następujące projekty:

Żywiec: Droga dojazdowa do pól na stokach Średniego Grojca: kwota dofinansowania - 150 tys. zł.

Radziechowy Wieprz: Droga dojazdowa do gruntów rolnych "Przeczna" w Radziechowach -  157,250 tys. zł.

Węgierska Górka: Droga dojazdowa do gruntów rolnych "Leśna" w Żabnicy - 140 tys. zł.

 

 

Udostępnij

3
+3
0