Trwają remonty dróg w przygranicznych gminach naszego powiatu, prowadzone we współpracy ze Słowakami. Należy się liczyć z kolejnymi uciążliwościami w komunikacji samochodowej.

roboty drogowe

Powiat Żywiecki wraz z Żylińskim Samospravnym Krajem rozpoczął realizację transgranicznego projektu „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. Na terenie Powiatu Żywieckiego prace budowlane realizowane będą w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły. Realizatorem polskiej części jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.
Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – granica państwa, przebudowę drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń oraz rozbiórkę istniejących i odbudowę obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Rajcza oraz w miejscowości Ujsoły.
Realizację projektu rozpoczęto od przebudowy obiektów mostowych w gminach Rajcza i Ujsoły. W chwili obecnej rozpoczęła się rozbiórka mostu w ciągu drogi powiatowej  w miejscowości Ujsoły, a ruch odbywa się wybudowanym objazdem. W miejscowości Rajcza budowa objazdu jest na ukończeniu i w najbliższym czasie nastąpi rozbiórka istniejącego obiektu mostowego. Natomiast miejscowości Milówka prowadzone są prace polegające na regulacji wysokości krawężników oraz poprawy odwodnienia.
W związku z realizacją projektu mogą wystąpić utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu dlatego apelujemy do użytkowników dróg o zachowanie ostrożności.
Umowny termin zakończenia zadania przypada na marzec 2018r.

 

 

Udostępnij

1
+1
0