Instytut Statystyki Kościoła Katoliciego SAC opublikował wyniki badań uczestnictwa Polaków w eucharystii. Co z nich wynika na temat żywczan? W skali kraju nader aktywnie, w porównaniu z rodakami z innych regionów, uczestniczą w życiu swojego kościoła.

Katedra Żywiec

Badania ISKK objęły 2016 rak, w którym ogółem odprawiono 48 tys. mszy. Najliczniej obłożonymi były te odprawiane w godzinach 8 – 11. Kościelne statystyki zawierają przede wszystkim dwa pojęcia:

Dominicantes – uczestnicy niedzielnej mszy.
Communicantes – osoby przyjmujące komunię.

Nie jest tajemnicą, że w Polsce, w miarę upływu lat, liczba uczestników mszy spada. W roku 1981 było to trochę ponad 52% wiernych. Po lekkim skoku 1983 i kilku innych niewielkich wahnięciach, można mówić o regularnym spadku, aż do 37% w roku 2016. Rośnie zatem procent communicantes, czyli osób przyjmujących komunię podczas mszy świętej. O ile więc w 1981 roku było to mniej niż 10%, to przy regularnym wzroście doszło do 17% w roku 2016.

Jak jest u nas?

W 2016 roku, który badania ISKK brały pod uwagę, ilość dominicantes w diecezji bielsko – żywieckiej stanowiło 48% osób zdeklarowanych jako wierni kościoła rzymsko – katolickiego. Tym samym nasza diecezja lokuje się na 6 miejscu w kraju pod względem największego udziału procentowego wiernych w kościele.
Jak prezentuje się zestawienie communicates, czyli osób przyjmujących komunię? W omawianym roku w naszej diecezji było to 18%. Tutaj już nie lokujemy się tak wysoko na tle innych diecezji w kraju, bo na 11 miejscu, na 42 pozycje łącznie. Warto jednak zauważyć, że w obu przypadkach to wyższe liczby, niż średnia krajowa. W obu klasyfikacjach zdecydowany prym wiedzie diecezja tarnowska.

Udostępnij

1
-1
2