Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty z obszaru dziedzictwa kulturowego. Na liście znalazło się tylko jedno przedsięwzięcie z naszego powiatu.

Katedra Żywiec

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojeództwa Śląskiego trafi do 38 obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w regionie. Ubiegało się o nie 67 projektów planowanych do realizacji na obiektach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki. To warunki jakie projekty musiały spełniać już na wejściu do konkursu. W toku prac, zarząd województwa podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs, co pozwoliło na wybór 38 projektów. Wśród nich jedno zadanie z Żywiecczyzny. Które?

„Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane związane z renowacją Katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu w celu szerszego udostępnienia zabytku dla zwiedzających” to wniosek, jaki złożyła Parafia Rzymsko – Katolicka pw NNMP w Żywcu. Przyznana kwota, to 2,6 mln zł. Całość prac oszacowana została na 3,1 mln zł.

Jeszcze w lipcu pisaliśmy o innym składanym wniosku - „Na szklanym szlaku – zagospodarowanie terenu zabytkowej huty szkła w Złatnej”. Nie zalazł się on jednak na ostatecznie liście, nawet pośród zadań, które z uwagi na zbyt małą liczbę punktów nie otrzymają dofinansowania.
Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę na pewne dysproporcje. Przy jedynej „żywieckiej” dotacji, powiat bielski otrzyma dofinansowanie do dwóch projektów, a cieszyński aż do czterech.

Udostępnij

5
+5
0