Podczas sesji Sejmiku Śląskiego radni zdecydowali o przyznaniu 800 tys. zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane, które w bieżącym roku były lub będą przeprowadzane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Cmentarz żydowski Żywiec 03

 Celem dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Najwyższa dotacja w kwocie 200 tys. zł została przeznaczona dla Rzymskokatolickiej Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach na remont konserwatorski fragmentu elewacji północnej, wschodniej, południowej i zachodniej katowickiej katedry.

Ogółem na liście znalazło się 25 projektów. Nie ma wśród nich ani jednego zabytku z powiatu żywieckiego. Można zatem zastanawiać się, czy to tak mała liczba możliwych dotacji, czy nasz powiat na takiej prowincji, czy nasze dziedzictwo kulturowe w tak dobrym stanie?

Udostępnij

2
+2
0