Tabliczka powie ci, ile kalorii spalasz przemierzając rajczańskie szlaki. Od przyszłego miesiąca, zatem w wakacje, będzie można natrafć w gminie Rajcza na dodatkowe atrakcje turystyczne i rekreacyjne.

góry 141

 Gmina realizuje projekt "CrossiGeo na granicy”, w ramach którego  zaplanowano opisanie 12 tras biegowo-spacerowych. Sześć z nich znajduje się w Zwardoniu, pozostałe zlokalizowane są na terenie innych sołectw Gminy Rajcza i pokrywają się na ogół z przebiegami wybranych szlaków turystycznych. W Zwardoniu trasy zostaną odpowiednio oznakowane. W opisie trasy znajdą się informacje na temat ich przebiegu, dystansu oraz współrzędne GPS. Podana będzie też szacunkowa liczba spalanych kalorii, zatem zgodnie z obecnymi trendami. Opisy są już sporządzone, teraz przygotowywane są oznakowania i tablice informacyjne. Lokalizacja i opis szlaku pojawią się też na stronie interntowej Rajczy. 

Wykaz opracowanych tras:

Zwardoń: Aleja Zakochanych, Aleja Westchnień, Duża Pętla, Mała Pętla, Wężowa Góra, Trasa transgraniczna.

Pozostałe lokalizacje: Trasa Rachowiecka (Sól Kiczora), trasa Kolonia-Będoszka-Racza-Kolonia (Rycerka Górna), trasa Rajcza-Redykalna-Sucha Góra-Rajcza (Rajcza), trasa Rycerka Dolna-Rycerzowa-Muńcuł-Ujsoły (Rycerka Dolna), trasa Sól-Rachowiec-Zwardoń (Sól), trasa Zwardoń-Racza-Kolonia (Zwardoń).

Dla wszystkich tych, którzy wybiorą aktywność po płaskim terenie - przygotowany będzie wariant crossfitowy w rajczańskim parku. Tutaj wyznaczona zostanie pętla biegowo-spacerowa. Jedno okrążenie trasy wraz z kilkoma ćwiczeniami na wybranych urządzeniach siłowni zewnętrznej, pozwoli określić średnią liczbę spalonych kalorii w zależności od wersji treningu (bieg czy spacer). Przydatne informacje publikowane będą również na tablicy zamontowanej w pobliżu trasy.

 

 

 

 

 

Udostępnij

1
+1
0