Najpierw były ankiety wśród mieszkańców gminy, teraz będą nazwy. Rajcza planuje wprowadzenie nazw dla ulic. Nazwy poszczególnych ulic mają być poddane konsultacjom publicznym.

Rajcza

 Ankiety zbierane były wśród mieszkańców w pierwszej połowie ub. roku. Wpłynęło ich zaledwie 66, a 44 z nich dotyczyły samej miejscowości Rajcza. Większość z ankietowanych odpowiedziała, że chce wprowadzenia nazw ulic. Powołana ma zostać stosowna komisja – grupa robocza złożona z: pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy danego sołectwa (w tym przypadku Radnych z Rajczy), Sołtysa, członków Rady Sołeckiej i innych osób chętnych do pracy w tej sprawie. Grupa ta odpowiadałaby za propozycje i konsultacje z mieszkańcami w przypadku nazw konkretnych ulic i przysiółków. Ze wstępnych informacji wynika, że pierwszeństwo będą miały nazwy zwyczajowo przyjęte.

Udostępnij

2
+2
0