Od ub. roku trwa w Łękawicy budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej, łączącej powiat żywiecki z Małopolską.

Dzięki staraniom władz gminy i dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę w sprawie zawarcia Aneksu do Porozumienia dot. zmniejszenia udziału finansowego Gminy Łękawica w realizacji przedmiotowej inwestycji z 875 tys. zł na 200 tys. zł. Całkowity koszt budowy chodnika o łącznej długości ok. 1,6 km w ciągu drogi wojewódzkiej 946 w Łękawicy w latach 2016-2017 wynosi 4 348 604 zł.

Zdjęcie: UG Łękawica

Udostępnij

1
+1
0