W wyborach samorządowych, których pierwsza tura odbędzie się 21 października br. zmierzą się kandydaci na prezydentów burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Najczęściej będzie to rywalizacja kilku kandydatów. Są jednak w naszym regionie gminy, a nawet miasta, gdzie na razie zarejestrowano tylko jednego kandydata. Co wtedy?

Wisla

 Gminy i turystyczne miasto

Głównym i najciekawszym przykładem takiej sytuacji jest miasto Wisła w powiecie cieszyńskim. Tam, na liście kandydatów zgłoszonych w Państwowej Komisji Wyborczej figuruje jedynie obecny burmistrz tego miasta, Tomasz Bujok (40 lat), zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Wiślanie”.

Tylko jeden kandydat na burmistrza znajdzie się też na liście w Wilamowicach, w powiecie bielskim. To Marian Trela (63 lata), również wójt obecnej kadencji, zgłoszony przez KWW - Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota.

Gminy z zaledwie jednym kandydatem to: w powiecie bielskim - Jasienica, Jaworze i Bestwina; w powiecie cieszyńskim – Brenna; w powiecie żywieckim – Łodygowice, Świnna i Ujsoły.

Trzeba jednak zaznaczyć, że są to dane na 5 października i mogą ulec zmianie, w niektórych gminach trwa jeszcze weryfikacja kandydatów.

 

Głosowanie jak referendum

Przypadki, jak powyżej, nie oznaczają, że kandydat zostaje włodarzem automatycznie i nie trzeba głosować. W gminach, gdzie jest tylko jeden chętny do funkcji wójta lub burmistrza, wyborcy otrzymują kartę z imieniem i nazwiskiem tego kandydata oraz do wyboru dwa pola: „Tak” lub „Nie”. Zostaje wybrany, jeśli uzyska więcej głosów na „Tak”, niż na „Nie”. Kodeks wyborczy w artykule 482 stwierdza:

„...kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.”

Co będzie w sytuacji odwrotnej?

„W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w § 3, nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.” - czytamy dalej w tym samym artykule.

Kodeks przewiduje także, że jeżeli w wyborach ma być przeprowadzone głosowanie tylko na jednego kandydata, gminna komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, podanej do publicznej wiadomości.

 

Udostępnij

1
+1
0