Podczas pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 6 grudnia 2018 r. jej członkowie wybrali prezydium tego organu. Na najwyższym jego stanowisku zasiada znów osoba z naszego regionu.

Rada lowiecka

Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej został Rafał Malec z okręgu bielskiego PZŁ, mieszkaniec Jeleśni. 

Rafał Malec (ur. 1973) do Polskiego Związku Łowieckiego należy od 21 lat i od początku zajmuje się kynologią myśliwską. Należy do zarządu Międzynarodowego Klubu Posokowca członka ISHV. Reprezentował Polskę na prestiżowych imprezach międzynarodowych, oceniając pracę posokowców w warunkach naturalnego łowiska. Malec udziela się jako lektor PZŁ, przekazując nowo wstępującym do zrzeszenia wiedzę z dziedzin gospodarki łowieckiej i biologii gatunków zwierząt łownych. Jest absolwentem Państwowego Technikum Rolniczego w Żywcu – Moszczanicy oraz Pomaturalnego Studium Leśnego w Mszanie Dolnej. Przedsiębiorca z 22-letnim doświadczeniem, zarządza firmą produkującą akcesoria meblowe. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleśni. Przez 13 lat działał w Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Bielsku Białej, z czego ostatnie trzy lata jako jej przewodniczący. 

Co ciekawe, okręg bielski, a nawet konkretnie Żywiecczyzna od dawna jest w tym ciele wyjątkowo mocno reprezentowana. Jeszcze kilka miesięcy temu prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej był Andrzej Gdula. Znana persona żywiecka, kojarzona głównie z KC PZPR i byciem doradcą prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, zgoła przeciwne sympatie polityczne przypisywane są Malcowi. Może więc wybór jego osoby ma związek z przywoływaną wiosną br. potrzebą dekomunizacji PZŁ, której mieli sprzeciwiać się sami myśliwi.

Udostępnij

3
-1
4