Gorzej od Żywca oceniono m.in. Bielsko-Białą, Ustroń i Wisłę. Żywieckie Centrum Informacji Turystycznej bardzo dobrze wypadło w raporcie, analizującym dostępność takich punktów dla cudzoziemców w województwie śląskim. Badanie przeprowadziło Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

entrepreneur-2326419 960 720

 Raport wykazał, że pracownicy CIT w Żywcu są kompetentni i rzetelnie przekazują swoją wiedzę cudzoziemcom. Doradzają klientom, zawsze służą pomocą. Jeśli pracownik czegoś nie wie, to szuka dodatkowych wiadomości w internecie. Dobrze posługuje się językiem angielskim.

W jaki sposób przeprowadzono to badanie? Wolontariusze ze stowarzyszenia dzwonili do poszczególnych centr informacyjnych w Polsce w charakterze klienta, odwiedzali też punkty. Poza tym zapoznali się ze stronami internetowymi CIT. Na podstawie zebranych informacji przygotowali raport.

 

Udostępnij

0
-1
1