W siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się wczoraj spotkanie, związane z infrastrukturą drogową.

dsc06421-copy-1

 Posiedzenie dotyczyło zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na rok 2018”.
W spotkaniu wzięła udział m.in. dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (Śląski Urząd Wojewódzki) Dorota Wójtowicz, która przekazała zebranym istotne informacje w tym zakresie.
„Mamy nadzieje, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do efektywniejszego pozyskiwania środków i realizacji zadań drogowych” – podkreślił na zakończenie spotkania Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.
Do składania wniosków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zachęcał samorządowców niedawno Wojewoda Śląski. Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy (rozbudowy), przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych.

Udostępnij

2
+2
0