Wójt gminy Łodygowice powiadomił o rozpoczęciu zapisów na darmowe szczepienia ochronne dla mieszkańców.

Szczepienia

Odbywać się będą w ramach rozpoczętego w zeszłym roku „Programu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020”. W 2018 r. Urząd Gminy będzie finansował szczepienia osób zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice w zakresie:

Szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt w wieku 12 lat (rocznik 2006). Zapisy trwają do 15 kwietnia br. Szczepienia odbywać będą się od maja do listopada br. - załącznik 1.

pdfZal_1_-_deklaracja_HPV.pdf361.06 KB

Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat (rocznik 2015). Zapisy trwają do 31 sierpnia br. Szczepienia odbywać będą się w sposób ciągły do końca października br. - zał. 2.

pdfZal._2_deklaracja_pneumokoki.pdf359.13 KB

Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia (od rocznika 1953 włącznie). Zapisy trwają do 31 sierpnia br. Szczepienia odbywać będą się we wrześniu i w październiku br. Osoby, które skorzystały ze szczepienia w 2017 r. również mogą składać deklaracje. - Zał. 3.

pdfZal_3_-_deklaracja_grypa.pdf411.04 KB

W programie szczepień można wziąć udział wypełniając wybraną deklarację (dostępne poniżej do pobrania lub na miejscu w Urzędzie Gminy Łodygowice w pokoju nr 15) i dostarczyć ją do Urzędu Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, II piętro pok. Nr 15. Deklaracje dotyczące szczepienia dzieci muszą być podpisane przez oboje rodziców/wszystkich opiekunów prawnych.

Szczepienia dla chętnych z całego terenu gminy wykonywać będzie Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych „MEDYK” s.c., która jako jedyna złożyła ofertę na wykonanie programu szczepień: Ośrodek Zdrowia w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 5. Parter tzw. „dziecięcy”, Nr tel. 33 863 13 28.

W następnym dniu roboczym, po złożeniu kompletnej deklaracji w Urzędzie Gminy Łodygowice (pok. nr 15), można kontaktować się z Ośrodkiem Zdrowia w Łodygowicach, celem uzyskania informacji o dalszym postępowaniu w programie szczepień (np. umówienie szczepienia, umówienie się z lekarzem w celach informacyjnych itd.).

WAŻNE!

Osoby, które nie posiadają deklaracji w Ośrodku Zdrowia w Łodygowicach zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie (do pobrania poniżej) od swojego lekarza rodzinnego, o braku przeciwwskazań do wykonania szczepień. Zaświadczenie należy okazać przed szczepieniem, a brak kompletnie i czytelnie wypełnionego zaświadczenia skutkował będzie niedopuszczeniem do szczepień (nawet jeżeli deklaracja zostanie przyjęta w Urzędzie Gminy).

pdfzaswiadczenie_do_szczepien-1_grypa.pdf91.89 KB

doczaswiadczenie_do_szczepien_2.doc12 KB

Niespełnienie powyższych warunków skutkowało będzie niedopuszczeniem do szczepień.

Udostępnij

2
-30
32