Sprzęt ratujący życie, wart ponad 35 tyś zł, w piątek trafił do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Lipowa.

Sprzet Lipowa

Kilka tygodni temu w Katowicach wójt gminy Lipowa Jan Góra podpisał umowę, związaną  z pozyskaniem przez gminę 35 630,10 zł (wkład własny Gminy Lipowa 1% tj. 359,9) na sprzęt dla jednostek OSP. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Przemysława Jagosza - Komendanta Gminnego OSP Lipowa, oraz władz gminy.

Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości) w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W piątek w budynku Urzędu Gminy Lipowa nastąpiło przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy Lipowa nowoczesnego sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi, w postaci czterech defibrylatorów do ratowania życia, 3 specjalistycznych toreb ratowniczych oraz szyn tzw. kramerów. OSP Lipowa otrzymała dodatkowo piłę, która została kupiona  z budżetu gminy.

- Jednostki OSP, które są praktycznie w każdym sołectwie zawsze są pierwsze na miejscu wypadków czy innych zdarzeń. Dlatego powinny dysponować jak najlepszym sprzętem. Wszystko jednak wiąże się z kosztami. Dlatego cieszy te kilka zakupionych ze środków zewnętrznych urządzeń, zwłaszcza defibrylatory. Jak tylko nadarzy się okazja to ponownie będziemy starać się o środki zewnętrzne dla naszych jednostek. – powiedział Jan Góra wójt gminy Lipowa.

Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, ratując najcenniejszy dar, jakim jest ludzkie życie.

 

Udostępnij

2
+2
0