Dyrektor Zespołu Zakładów Zdrowotnych w Żywcu informuje, że z powodu wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pacjentki w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym Szpitala Powiatowego w Żywcu, z dniem 18 czerwca 2020 roku, oddział ten musi zostać zamknięty do odwołania.

Szpital stary

Działania te podejmowane są w porozumieniu i w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żywcu, na podstawie szczegółowej analizy sytuacji w Zakładzie i stanowiska wypracowanego przez Zespół ds. koordynowania działań prowadzonych przez ZZOZ w Żywcu w zakresie walki z koronawirusem SARS-CoV-2 powołany Zarządzeniem Wewnętrznym nr 9/2020 r. Dyrektora ZOZZ w Żywcu z dnia 26 marca 2020 roku.

Wdrożono procedury i działania związane z zabezpieczeniem medycznym i epidemicznym pacjentów oraz personelu celem maksymalnego zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa oraz dekontaminacji oddziału.

Dalsze postępowanie w TISYL w Żywcu uzależnione będzie od wyników badań w kierunku 

SARS CoV-2, o wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jednocześnie informuję, że podejmiemy intensywne działania celem jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania wskazanego oddziału.

Dyrekcja ZZOZ w Żywcu

Udostępnij

1
0
1