Dokumenty Dyrekcji Dóbr Żywieckich w internecie! - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Pojawiła się cyfrowa atrakcja, mówiąca o historii Żywiecczyzny, ważna dla osób naukowo i hobbystycznie zainteresowanych tym tematem.

Archiwum Dobr Zywieckich

Archiwum Państwowe w Katowicach poinformowało, że portal internetowy „Szukaj w archiwach” został wzbogacony o skany materiałów archiwalnych, znajdujących się w zespole akt nr 13/908 - Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu. Są to druki i pisma odręczne w różnych językach.

Zawartość

Akta osobiste rodziny Habsburgów: korespondencja z władzami państwowymi w sprawie uzyskania obywatelstwa polskiego oraz kościelnymi w sprawie kaplicy zamkowej z lat [1815] 1905-1938, sygn. 1-3. 

Oberamt in Bestwin: sprawy gruntowe, opisy granic, spory gruntowe z lat 1808-1848, sygn. 4-23. 

Oberamt in Saybusch (Żywiec): sprawy gruntowe, opisy granic, spory graniczne, sprawy budowy dróg i mostów, spław drzewa, księgi przychodów i rozchodów z lat 1810-1850, sygn. 24-80. 

Sprawy organizacyjne Dyrekcji Dóbr Żywieckich: sprawozdania i statystyka, zarządzenia, korespondencja z władzami i organizacjami z lat 1849-1939, sygn. 81-106, 1317. 

Sprawy osobowe personelu zatrudnionego w dobrach żywieckich: przepisy służbowe dla personelu, korespondencja z Inspektorem Pracy, akta osobowe wyższych urzędników z lat 1808-1940, sygn. 107-128, 1316. 

Sprawy wynagrodzeń: listy płac, dodatki do wynagrodzeń z lat 1875-1939, sygn. 129-137. 

Sprawy ubezpieczeń pracowniczych i nieruchomości: Zakład Emerytalny Dóbr Żywieckich, ubezpieczenia budynków od ognia z lat 1848-1939, sygn. 138-147. 

Uprawa i użytkowanie lasów: sprawozdania Zarządów lasów, spław i transport drzewa, zalesianie, księgi gospodarcze lasów, sprzedaż drzewa, szkody leśne, zapiski meteorologiczne z lat 1849-1945, sygn. 148-234. 

Łowiectwo: zestawienia ubitej zwierzyny, dzierżawy polowań z lat 1866-1939, sygn. 235-245. 

Rybołówstwo: zarybianie, wylęgarnie pstrągów, wykazy odłowów, dzierżawa rewirów rybackich z lat 1851-1939, sygn. 246-250. 

Administracja majątków rolnych i zakładów przemysłowych: korespondencja w sprawach administracyjnych i gospodarczych majątków rolnych, gorzelni, młynów, browaru, kamieniołomów, tartaków, korespondencja w sprawie poszukiwań i wydobywania rudy żelaza z lat 1848-1939, sygn. 251-274. 

Sprawy kościelne: inwentarze kościołów, sprawy budów i remontów kościołów i zabudowań parafialnych z lat 1826-1939, sygn. 275-292. 

Sprawy szkolne: remonty i utrzymanie szkół z lat 1824-1939, sygn. 293-304. 

Regulacja serwitutów: regulacja prawa poboru paszy i drzewa z lasów dworskich z lat 1839-1939, sygn. 305-363. 

Urządzenia lasów i pomiary gruntów: plany użytkowania lasów, zestawienia powierzchni, wykazy parcel, mapy drzewostanów z lat 1844-1939, sygn. 364-508, 1318-1323. 

Sprawy podatkowe: korespondencja z lat 1849-1938, sygn. 509-512, 

Sprawy budowlane: preliminarze budowlane, plany budowlane budynków mieszkalnych i gospodarczych, bocznic kolejowych, zakładów przemysłowych, dróg i mostów z lat 1844-1939, sygn. 513-580. 

Sprawy wodne: rejestracja urządzeń wodnych, korespondencja dot. budowy i utrzymania urządzeń wodnych, regulacja potoków górskich z lat 1833-1939, sygn. 581-611. 

Kupno, sprzedaż i zamiana nieruchomości: kontrakty kupna - sprzedaży ziemi i zabudowań, zamiana i darowizny gruntów z lat 1758-1939, sygn. 612-752. 
Sprawy prawne, cywilne i karne: odpisy testamentów, sprawy dziedziczenia Dóbr Żywieckich, sprawy reformy rolnej i parcelacja, spory o lasy, grunty, przejazdy i długi z lat 1812-1939, sygn. 753-781, 

Sprawy dzierżaw: umowy dzierżawne z lat 1839-1939, sygn. 782-789. 

Sprawy finansowe: księgi buchalteryjne i bilanse Dyrekcji, składu głównego, centrali elektrycznej i warsztatów, browaru, fabryki produktów suchej destylacji drzewa, zarządów dóbr rolnych i zarządów lasów z lat 1849-1943, sygn. 790-1132. 

Zapomogi i subwencje: korespondencja w sprawie zapomóg na rzecz instytucji i stowarzyszeń z lat 1901-1939, sygn. 1133-1143. 

Oszacowanie majątku, sprawy organizacyjne: zarządzenia i korespondencja w sprawach organizacyjnych, przejęcie dóbr żywieckich przez niemiecki zarząd komisaryczny z lat 1939-1945, sygn. 1144-1162. 

Sprawy gruntowe i podatkowe: ewidencja gruntów z lat 1940-1945, sygn. 1163-1173. 

Sprawy budowlane i utrzymania budynków: remont zamku i kaplicy, budowa mostu, składu drzewa i torów przemysłowych z lat 1940-1944, sygn. 1174-1176. 

Administracja dóbr ziemskich : administracja Zarządów dóbr rolnych, mapy przeglądowe drzewostanów, spraedaż drzewa, sprawy polowań, zagospodarowanie lasów, sprawy osobowe personelu , bilanse, księgi buchalteryjne z lat 1939-1945, sygn. 1177-1294. 

Fundusz Emerytalny Pracowników Dóbr Żywieckich: statut, protokoły walnych zgromadzeń, protokoły Rady Funduszu, sprawozdania, pobory emerytalne, listy płac z lat 1853-1939, sygn. 1295-1310. 

Fundusz wdów i sierot: statut i korespondencja z lat 1888-1937, sygn. 1311, 
Fundusz zapomogowy dla robotników (Kreuzerfond): statut i korespondencja z lat 1853-1936, sygn. 1312. 

Fundusz jubileuszowy im. Ces. Franciszka Józefa (stypendialny): statut i korespondencja z lat 1897- 1936, sygn. 1313. 

Fundusz Zapomogowy: korespondencja w sprawie przyznania zapomóg z lat 1905-1936, sygn. 1314. 

Ingrossations Buch bey der erzh. Herrschaft Saybusch z lat 1847-1867, sygn. 1315. 

Akta osobowe pracowników Dyrekcji Dóbr Żywieckich. z lat 1848-1944, sygn. 1324-1940.

Udostępnij

9
+9
0
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę