Inwestycje w gminach – raport - Beskidy News

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Witaj,

Możesz zobaczyć informacje dotyczące tylko twojego powiatu, wybierając go z listy poniżej.

 

 

Wesprzyj nas na Patronite
patronite

 

 

Nie pokazuj więcej tego okna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Trwa nam w najlepsze wiosna. To okres szczególnie korzystny dla przeprowadzania inwestycji, zwłaszcza budowlanych. Sprzyja aura, stabilizują się plany budżetowe. W ramach naszego comiesięcznego raportu postanowiliśmy dowiedzieć się, jakie przedsięwzięcia w gminach powiatu żywieckiego są obecnie przeprowadzane lub planowane na najbliższe miesiące.

Raport

Gama kategorii, w jakich inwestycje są lub będą przeprowadzane, jest oczywiście szeroka. Przeważają modernizacje infrastruktury drogowej i turystycznej, witać też dbałość o rozwój miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Dużą część nakładów finansowych, potrzebnych dla tych przedsięwzięć, stanowią fundusze europejskie. Popatrzmy więc, o jakich dokładniej inwestycjach mowa.

Gmina Czernichów

Główne inwestycje to:

- Kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno–sportowego w Czernichowie przy LKS Magórka Czernichów – Tresna. Szacowany budżet – 36 378,80 zł.

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Międzybrodziu Bialskim - nakład 30 368,80 zł

- Modernizacja budynku gospodarczego przy UG Czernichów, z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców, Sołtysa i Rady Sołeckiej Tresna - 23 202,45 zł.

- Budowa budynku Urzędu Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim – kolejny etap, montaż stolarki okiennej i drzwiowej - 80 tys. zł.

- Rozbudowa systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Międzybrodziu Bialskim, w przysiółkach: Zakątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat - 108 tys. zł. Składany będzie wniosek o dofinansowanie do tej inwestycji z budżetu wojewódzkiego.

- Modernizacja ul. Handlowej w Czernichowie – 35 tys. zł.

- Oświetlenie i nagłośnienie cmentarza komunalnego w Międzybrodziu Żywieckim - 25 tys. zł.

- Modernizacja kładki pieszo linowej w Czernichowie - 10 tys. zł.

- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej - 20 tys zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Krępli w Tresnej - 30 tys zł.

- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Międzybrodziu Bialskim - 12 tys zł.

- Budowa placu zabaw w ramach programu „Atrakcyjna przestrzeń publiczna” w Międzybrodziu Żywieckim - 54 tys zł.

Gmina Gilowice

Na terenie gminy prowadzona jest inwestycja pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Łękawica, na odcinku o długości 430 mb, w miejscowości Gilowice”. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych dotyczących: prac przygotowawczych, przebudowy drogi, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, przebudowy przepustów, wykonanie poboczy. Zadanie będzie współfinansowane z funduszy europejskich, a łączna kwota nakładu to 653 200 zł.

W ramach kolejnych inwestycji na najbliższy czas zaplanowano też następujące zadania:

- Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gilowicach – modernizacja dachu i docieplenie ścian – 145 000 zł.

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach – 100 000 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Rychwałdzie – 31 980 zł.

- Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Rychwałdzie – 704 000 zł;

- Adaptacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gilowice poprzez budowę mini placu zabaw – kwota 113 162,15 zł, przy udziale dofinansowania z budżetu wojewódzkiego.

- Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice; w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu w ramach Programu Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Potrzebna kwota to 100 000 zł.

Gmina Jeleśnia

Główne, przedstawione nam przedsięwzięcie w tej gminie, to projekt o nazwie: „E-usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców w Gminie Jeleśnia” w ramach programu „Turystyka bez granic – rozwój polsko–słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020”.

Gmina Lipowa

Gmina Lipowa aktualnie realizuje budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu wody surowej na potrzeby gminy Lipowa. Realizacja tychże ma potrwać do 31.12.2017 r. Wartość zadania to trochę ponad 2,8 mln zł. Zadanie jest finansowane z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W najbliższym czasie rozpocznie się remont nawierzchni dróg gminnych. Przedsięwzięcie częściowo finansowane będzie ze środków funduszów sołeckich poszczególnych miejscowości. Dodatkowo planowane jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipowej na potrzeby przedszkola 5-ciooddziałowego wraz infrastrukturą towarzyszącą – w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu i przystąpienie do realizacji zadania, które jest dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Przygotowane zostały dokumentacje do realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Rozpoczęcie planowane jest w momencie otrzymania informacji o otrzymaniu dofinansowania.

Gmina Łodygowice

W najbliższych dwóch miesiącach planuje się w te gminie wykonać: pozimowy remont dróg, remont mostów na ul. Ogrodowej w Pietrzykowicach i ul. Rzemieślniczej w Biernej. Remont przystanków autobusowych oraz wymianę wiaty przystankowej w Zarzeczu. Planowana jest budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach oraz modernizacja 2-3 dróg gminnych, i remont ścieżek na cmentarzu w komunalnym w Łodygowicach. W kolejnych trzech miesiącach zbudowany ma być także nowy plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu. Przy tej szkole przebudowana zostanie też cześć ogrodzenia, jak również planuje się wykonać nową bramę wjazdową oraz remont placu zabaw przy ORLIKu w Pietrzykowicach. W najbliższych trzech miesiącach władze gminy planują też rozpoczęcie modernizacji dróg gminnych. Głównie będzie to wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych.

W tym półroczu gmina Łodygowice nie będzie realizować inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Takowe planowane są do realizacji w drugiej części 2017 roku.

Gmina Radziechowy - Wieprz

Obecnie nie są prowadzone przez Gminę żadne inwestycje. W najbliższym czasie przeznaczonych będzie 30 tys zł sołectwom: Brzuśnik, Juszczyna, Radziechowy i Wieprz. One zdecydują o przeznaczeniu. Przeznaczone też będzie 35 tys. zł dla sołectw: Bystra i Przybędza. O tym co będzie realizowane będzie wiadomo po 21 kwietnia 2017 roku, kiedy Radni Gminy zdecydują na co przeznaczyć przyznane sołectwom.

Gmina Radziechowy-Wieprz złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego pn. „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” . Wniosek, o ile zostanie zaakceptowany, będzie realizowany w terminie 01-09-2017 - 30.06.2019r. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych podstaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, w tym zniwelowanie deficytu u 191 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych metodą eksperymentu oraz podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich nauczycieli. W ramach projektu zostaną również wyposażone szkolne pracownie, zakupione tablice interaktywne oraz pomoce naukowe i dydaktyczne. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 634 573,52 zł (90%) dla 9 szkół objętych projektem.

Gmina Rajcza

Główna inwestycja obecnie w gminie Rajcza to projekt o nazwie „CROSSiGEO na Granicy”. W jego ramach mieszczą się:

- budowa wiaty turystyczno-grillowej w Zwardoniu na wzniesieniu Beskidek,

- modernizacja tras pieszych w Zwardoniu (montaż ławeczek i tablic),

- druk map tras spacerowych i crossfitowych.

- opis tras crossfitowych,

- wyznaczenie punktów geocachingu.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, z planowanym zakończeniem do lipca tego roku. Jej koszt to 62 900 euro. Fundusze unijne stanowią w tym 85%, 10% to wkład własny, pozostałych 5% to budżet państwa.

Przedsięwzięciem związanym z lokalizacją przygraniczną w gminie Rajcza jest też trwająca inicjatywa pod nazwą „Wspólna Promocja Pogranicza”. Okres jej realizacji to luty 2017 – styczeń 2018. Co obejmuje?

- opracowanie strategii wspólnej promocji dla czternastu Gmin pogranicza,

- budowa bazy atrakcji przyrodniczych i kulturalnych,

- organizacja wydarzenia promującego obszar transgraniczny – rajd samochodowy.

Partnerem w przedsięwzięciu jest słowacka Nova Bystrica. Zakładany budżet to 105 113 euro. Podział środków jest taki sam, jak w przypadku poprzedniej inwestycji. Zatem Fundusze europejskie – 85%, środki własne gminy – 10% (10 511 euro), budżet państwa – 5%.

Kolejny program w gminie Rajcza nosi nazwę „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza”. Partnerem jest również Nova Bystrica. Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się na najbliższe trzy miesiące. Co pkłada się na ten program?

- remont chodnika prawostronnego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S,

- budowa ścieżki rowerowej na odcinku Rycerka Górna Suławy - do Soli (studnie solankowe)

- wykonanie grafik poziomych na powierzchni chodników- budowa wioski wołoskiej w Rajczy k. szkoły.

Planowany koszt całości to 228 327 euro. Ponownie 85% stanowić mają fundusze europejskie, natomiast wydatki własne gminy stanowić będą 15%, czyli 34 249 euro.

Na najbliższe miesiące planuje się też inicjatywę o nazwie „Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej”. Obejmie ona następujące punkty:

- budowa trasy rowerowej na odcinku I: od granicy z Milówką do mostu „U Szewczyka”,

- remont trasy rowerowej w Rajczy Dolnej,

- budowa trasy rowerowej na odcinku II: wzdłuż rzeki Soły do mostu stacji PKP w Rajczy Dolnej,

- budowa trasy rowerowej na odcinku III: od mostu w ciągu drogi powiatowej do parku w Rajczy,

- budowa ścieżki rowerowej na odcinku IV: od ośrodka Brzeszcze w Rycerce Dolnej do mostu Do Rycerek w Rycerce Górnej,

- projekt stałej organizacji ruchu w gm. Rajcza w zakresie oznakowania nowych ścieżek rowerowych (oznakowanie tras).

Władze gminy szacują koszty na 586 385 euro. Wydatki własne gminy stanowić mają 15%, czyli 87 967 euro.

W realizacji jest też działanie pod nazwą „Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez Gmine Rajcza i Oščadnica”:

- przebudowa drogi gminnej Zwardoń Bór – Pydychy Groń,

- tablice informacyjno-pamiątkowe.

Partnerem przedsięwzięcia jest słowacka Oscadnica. Koszt całkowity ma wynieść 488 475 euro. Wydatki własne gminy w nim to 15%, czyli 73 271 euro.

Gmina Ślemień

Gmina Ślemień na obecną chwilę nie prowadzi inwestycji dofinansowywanych ze środków funduszy europejskich. W ciągu dwóch miesięcy planowana jest realizacja następujących inwestycji:
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu i filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Klub Kuba" w Lasie - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- Wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego boiska przy Zespole Szkół w Ślemieniu na działce nr 5229 – dofinansowanie w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Ślemień. Etap 3 dofinansowany będzie ze środków europejskich. Niestety na obecną chwilę niewiadomy jest termin ukończenia tych zadań.

Gmina Świnna

Obecnie realizowaną inwestycją w gminie jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Pewel Ślemieńska i Rychwałdek. Zdanie to realizowane jest ze środków budżetu gminy.

Na najbliższe dwa miesiące planowane jest też zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428S ul. Beskidzka w Trzebini, w kilometrach od 2+865,0 do 3+163,0”. To przedsięwzięcie z kolei dotowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Następna inwestycja w gminie Świnna to zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku o długości 1000 mb w kilometrach 3+500 do 4+50 w miejscowości Pewel Ślemieńska. Dofinansowana zostanie z tego samego funduszu co poprzednia.

Nastąpi również kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Pewli Małej oraz Pewli Ślemieńskiej w Gminie Świnna. Przedsięwzięcie to dotowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gminę czeka też budowa wielofunkcyjnego zaplecza sportowego na boisku sportowym w Trzebini. Na fundusze złożą się środki własne gminy. Złożono również w marcu wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wsparcie pieniężne w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.

Gmina Ujsoły

Główne inwestycje, jakie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić gmina Ujsoły, to przede wszystkim remont osady pasterskiej w Soblówce. Współfinansowanie przedsięwzięcia nastąpi w ramach Programu Interreg. Planowany jest również remont drogi gminnej Na Butorówkę. Tutaj z kolei finansowanie nastąpi ze środków na usuwanie szkód popowodziowych.

Gmina wyposażać będzie ponadto OSP Ujsoły  w sprzęt strażacki. Współfinansowanie nastąpi ze środków unijnych.

A Żywiec?

W gminie Żywiec od dawna dominuje temat budowy nowego szpitala, czy też roboty związane z mostem na Koszarawie, w kierunku Świnnej. To jednak nie są inwestycje miejskie. Wielkość tej gminy i obszerność tematyczna jej inwestycji powoduje, że być może to temat na oddzielny raport. W chwili zamykania bieżącego numeru GŻ nie otrzymaliśmy z Ratusza żadnych informacji w zakresie inwestycji miejskich.

Michał Cichy

Udostępnij

0
0
0
Reklama

Pobierz bezpłatną aplikację

Informacje z Twojego powiatu na wyciągnięcie ręki.

Google Play

Logo Beskidy News
Masz dla nas informacje? Newsy? Widziałeś lub słyszałeś coś ważnego? Chcesz, aby Twoją sprawą zajął się reporter? Daj nam znać. Dyżurujemy całą dobę, reagujemy od razu.

 

Imię i nazwisko (*)
Podaj imię i nazwisko
E-mail (*)
Podaj adres e-mail
Temat (*)
Podaj temat
Wiadomość (*)
Napisz wiadomość
Załącznik
Dodaj załącznik
(gif, jpeg, jpg, png, zip)
Captcha (*)
Rozwiąż captchę